Zorgeloos wonen met de hypotheken van Delta Lloyd

Zorgeloos wonen

Zorgeloos wonen, zonder het hoofd te hoeven breken over allerlei financiële zaken rond uw woning - wie wil dat niet. Toch hoeft zoiets geen utopie te zijn, mits u maar over de juiste informatie kunt beschikken. Met Delta Lloyd hebt u alle benodigde diensten en verzekeringen onder één dak, van hypotheken tot woonverzekeringen. Stuk voor stuk hoogwaardige producten voor zekerheid, gemak en rendement op woongebied.

Hypotheken: bezint eer u begint

Een huis kopen is op zich niet ingewikkeld. Het gaat erom dat u er zorgeloos in kunt blijven wonen. Normaal gesproken kunt u uw huis en bijkomende kosten volledig financieren met een hypotheek. Hypotheken zijn er echter in alle soorten en maten. Waar moet u op letten bij het afsluiten van een hypotheek? Daarvoor moet u eerst een paar dingen voor uzelf bepalen. Wat wilt u bijvoorbeeld maandelijks aan lasten betalen, hoeveel risico bent u bereid te nemen en hoe zeker wilt u zijn dat u de lening aan het eind van de looptijd kunt aflossen?

Naast de bekende lineaire en annuïteitenhypotheek zijn er tegenwoordig ook hypotheekvormen die financieel of fiscaal 'slimmer' zijn. Denk aan een beleggingshypotheek, waarbij u tijdens de looptijd niets aflost. Aan het einde van de looptijd wordt uw geldlening afgelost met het opgebouwd kapitaal uit een beleggingsverzekering, het Financieel Vrijheidsplan. Houdt u er rekening mee dat de mogelijkheid bestaat dat op de einddatum niet genoeg waarde is opgebouwd om uw lening (geheel) af te lossen. Met een spaarhypotheek hebt u de zekerheid dat de woning na dertig jaar (grotendeels) vrij is van hypotheek. Er bestaan ook gecombineerde spaar- en beleggingshypotheken, de zogenaamde hybride hypotheken, de CombiPlusHypotheek. Hier kunt u zelf aangeven in welke verhouding u wilt beleggen of sparen, afhankelijk van uw persoonlijke situatie of de economische ontwikkelingen. Soms kan een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek een goede keuze zijn, waarbij u alleen rente betaalt en niets aflost. Uw maandlasten zijn dan relatief laag. U bouwt echter geen vermogen op, zodat de schuld aan het eind van de looptijd nog openstaat. De lening kan dan worden afgelost door verkoop van het huis, een uitkering uit een levensverzekering of kapitaal dat op een andere manier is opgebouwd.

Een goede voorbereiding is vaak het halve werk. Door uw persoonlijke situatie grondig te inventariseren verkrijgt u vooraf duidelijkheid over welke hypotheek het beste bij u past. Bedenk daarbij dat behalve de hypotheekvorm ook de rentevastperiode bepalend is voor de hoogte van uw maandlasten. Raadpleeg uw hypotheekspecialist voor heldere uitleg, duidelijke berekeningen en advies dat is afgestemd op uw wensen. Dat kan ook als u uw huidige hypotheek nog eens onder de loep wilt nemen.

Goed verzekerd wonen

Vrijwel niemand wil - of kan - de kosten van bijvoorbeeld brand, inbraak of waterschade voor eigen rekening nemen. Dat geldt ook voor de kosten van door uzelf veroorzaakte schade. Daarom zijn er de woonverzekeringen, waaronder de opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering. Een opstalverzekering, ook wel woonhuisverzekering genoemd, beschermt u tegen de financiële gevolgen van water-, inbraak-, storm- en brandschade aan uw huis. Dit type verzekeringen is overigens alleen interessant voor mensen in het bezit van een koopwoning. Maar ook alles wat zich in uw huis bevindt, is verzekerbaar. Inboedelverzekeringen dekken de schade door water, brand, diefstal en in sommige gevallen ook breuk. De verzekering van uw inboedel staat los van het feit of u bezitter van een koophuis bent; het betreft immers wat u in uw huis hebt staan. Met een aansprakelijkheidsverzekering beschermt u zich tegen de financiële gevolgen van schade die u een ander (in privé-situaties) toebrengt.

Dekkingen en waardegarantie

Bij Delta Lloyd hebt u de keus tussen diverse dekkingen. Ook is het mogelijk uw woonhuis en inboedel op één polis te verzekeren. Het voordeel daarvan is dat u alleen een waarde van uw woning hoeft op te geven. U kunt uw inboedelverzekering uitbreiden met de kostbaarhedenverzekering en de glasdekking. Met onze unieke waardegarantie is de volledige waardestijging van uw woning en/of inboedel bovendien meeverzekerd. U bent dus nooit meer onderverzekerd. Eén van de spelregels is wel dat u belangrijke wijzigingen, zoals een verbouwing of verhuizing, tijdig doorgeeft. Bent u geïnteresseerd in een woonverzekering? Neem dan contact op met een assurantieadviseur van Delta Lloyd bij u in de buurt.

Eigen vermogen en de aankoop van uw huis

Beschikt u over eigen vermogen en wilt u dat gebruiken voor de aankoop van een nieuwe woning? Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen eigen vermogen in de vorm van bijvoorbeeld spaargeld en vermogen verkregen door overwaarde uit een eigen huis.

Door eigen vermogen in een levensverzekering te storten, betaalt u minder aan vermogensrendementsheffing. Betreft het een beleggingsrekening, dan is het de vraag of uw beleggingsrendement opweegt tegen de belastingheffing in box 3. Met beleggen is er natuurlijk altijd de kans dat u aan het einde van de hypotheeklooptijd minder hebt opgebouwd dan ingelost moet worden.

Hebt u eigen vermogen maar is uw inkomen (tijdelijk) te laag voor de benodigde hypotheek, dan kunt u kiezen om geld te storten in de WoonPlusHypotheek van Delta Lloyd. U kunt dan bijvoorbeeld meer lenen dan op basis van uw vaste inkomen mogelijk is.

Bijleenregeling

Met vermogen uit overwaarde bent u sinds 1 januari 2004 aangewezen op de regels van de bijleenregeling. Volgens deze regeling kunt u de overwaarde van uw huis niet zomaar voor iets anders gebruiken. Stel, u verhuist naar een duurdere woning, dan geldt de volgende regel: u mag de hypotheekrente alleen aftrekken indien u de hypotheekverhoging echt nodig hebt om het verschil te bekostigen tussen het aankoopbedrag van de nieuwe woning (inclusief verwervingskosten) en de opbrengst van de oude woning (na aftrek van verkoopkosten). De bijleenregeling heeft alleen betrekking op hypotheekverhogingen. Bij verhuizing naar een goedkopere woning blijft de renteaftrek over de bestaande schuld gehandhaafd. De waarde van de nieuwe woning moet dan wel gelijk aan of hoger zijn dan die schuld. De assurantieadviseur van Delta Lloyd kan u vertellen wat u in uw situatie het beste kunt doen.

Dubbele woonlasten voorkomen

Het is de nachtmerrie van elke huiskoper: u slaagt er niet in uw oude huis bijtijds te verkopen, terwijl u al een ander huis hebt gekocht. Dan moet u dubbele woonlasten betalen. Hypotheekrente, aflossing, opstalverzekering, inboedelverzekering, gemeentelijke heffingen - u krijgt het allemaal dubbel voor uw kiezen.

Overbruggingskrediet

Om dubbele woonlasten te kunnen opbrengen is er het zogeheten overbruggingskrediet. Dit is een tijdelijk hypothecair krediet. Voor de hoogte ervan hanteert Delta Lloyd de volgende norm: de overbrugging kan nooit meer bedragen dan het verschil tussen de verkoopopbrengst van het huidige onderpand en de restschuld van de lening op dit onderpand. De verkoopopbrengst moet u wel kunnen aantonen door een door alle partijen ondertekende (ver)koopakte. Eventuele daarin opgenomen bedragen voor overname van roerende zaken worden van de verkoopsom afgetrokken. Houd er rekening mee dat een overbruggingskrediet over het algemeen duurder is dan een normale hypothecaire lening.

Verkoopbevorderende maatregelen

Het beste is natuurlijk uw woning zo spoedig mogelijk te verkopen. Daarvoor kunt u uw makelaar meer aansporen, of een andere makelaar in de hand nemen. U kunt extra advertenties plaatsen of de vraagprijs verlagen. Kijk bijvoorbeeld ook eens naar de inrichting van het huis, het schilderwerk, de tuin: misschien valt hier nog wat aan op te knappen. Dit verbetert de verkoopbaarheid van uw woning. En als uw financiële situatie echt nijpend wordt, kunt u ook uw nieuwe woning in de verkoop zetten.

In je huis blijven wonen na een scheiding

Wat gebeurt er met de woning als u gaat scheiden, en wie is eigenlijk de officiële eigenaar? Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd, dan bent u beiden voor de helft eigenaar, ongeacht wie de hypotheek betaalt. U hebt beiden ook evenveel recht om het huis te blijven bewonen. Als u in het huis blijft wonen, moet u uw partner uitkopen. U gaat dan in uw eentje de hele hypotheek betalen. Daarnaast bent u verplicht de helft van de overwaarde van het huis aan uw partner betalen. Als u daar niet over beschikt, moet u de hypotheek verhogen. De belasting beschouwt het extra bedrag dat u aan uw partner bent verschuldigd overigens als een uitgave voor de aankoop van een eigen woning: het is dus fiscaal aftrekbaar.

Finaal verrekenbeding

Bent u getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, dan ligt de situatie anders. Wel kunt u een zogeheten finaal verrekenbeding in de voorwaarden laten opnemen. Er wordt dan bij scheiden afgerekend alsof u in gemeenschap van goederen was getrouwd. Ondernemers zetten vaak het huis op naam van de partner om het buiten het ondernemingsvermogen te laten. Via het finaal verrekenbeding spreken ze echter af: bij een eventuele scheiding delen we alles - ook inboedel en vermogen - door twee. Bijkomend voordeel: er wordt slechts over de helft van het gezamenlijke vermogen successiebelasting geheven.

Als u de woning gaat verdelen of de hypotheek wilt verhogen, kost dat altijd geld. U moet langs de notaris, de makelaar, de bank. Het is al met al een ingewikkelde toestand. Als u niet onnodig duur uit wilt zijn, praat dan eens met een assurantieadviseur van Delta Lloyd.

Wonen - artikelen en links