Aanleg, onderhoud en ontwerp van een daktuin

Groenbedrijf Van Vlierden

Daktuinen zijn nieuw en hot.

Daktuinen zijn gewild, of het nu gaat om een tuin op een appartement, een binnentuin of boven op een parkeergarage, Groenbedrijf Van Vlierden is toonaangevend specialist. Iedere daktuin vraagt om een goed concept, een goed ontwerp en een goede plaatsing. Je krijgt bij een daktuin immers maar 1 keer de kans om het goed te doen.

Groenbedrijf Van Vlierden heeft vakmensen in huis die uitstekend op de hoogte zijn van de problemen bij het aanleggen van een daktuin. Zo maken ze eerst een grondige voorstudie om tot een exclusief ontwerp te komen. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is de stabiliteit van de draagvloer. Ze kijken daarbij naar de draagstructuur, de dakdichtingsproblematiek en de technische opbouw van de daktuin. Dat moet zowel bij nieuwbouw als bij renovatie.

Plat dak

Het ontwerp van een daktuin

Bij het ontwerpen van een daktuin gaat, zoals gezegd, een hele voorstudie aan vooraf. Indien mogelijk wordt er met de architect en de bouwheer gewerkt, wanneer ze kunnen ontwerpen als de bouwwerken nog moeten starten, kunnen ze de draagconstructie zo berekenen dat alles mogelijk is. Wanneer het een bestaand gebouw is, moet men rekening houden met het gewicht (draagvermogen).

Of het gaat om industriebouw of voor particulieren dit blijft hetzelfde. Ongeacht het tuindakproject biedt Van Vlierden betrouwbare, technische oplossingen die samengaan met de esthetische vereisten van de architect.

Bij het technischplan wordt vooral gekeken naar de degelijkheid en de duurzaamheid van de materialen. Op het beplantingsplan worden planten met een horizontale wortelgroei voorzien en bij grote bomen en struiken wordt aangeduid hoe en waar ze moeten worden verankert. Afhankelijk van de substraatlaag zal men bepalen welke planten men kan planten.

Grasraattegels

Het onderhoud en de verzorging van een daktuin

Het onderhoud van een daktuin is hetzelfde als bij een traditionele tuin alleen dient men hier rekening te houden met de bereikbaarheid. Men moet alle planten kunnen snoeien vanuit de tuin. Pas als er geen andere oplossing is kan een jaarlijks onderhoud gebeuren met een hoogte werker.

Na de aanleg van uw tuin is hun uitdaging nog niet beëindigd. Hun zorg en uitdaging is dat uw groenrealisatie zich manifesteert tot een prachtig geheel, dat het hele jaar in topvorm verkeert.

Het eindresultaat

Het onderhoud aan tuinen bestaat uit de gehele grasverzorging, het uitbannen van onkruid, snoeiwerken, vervanging en aanpassingen van de beplanting, vellen van bomen, frezen van stronken en het bestrijden van ziektes en hinderlijke insecten. Na het werk ruimen ze alles netjes op.

Om uw tuin in optimale conditie te houden, is het nodig om te weten welke groeiomstandigheden en verzorging de beplanting nodig heeft. Een complete beschrijving van elke plant, heester of boom en de verzorging ervan vindt u terug in de groenkalender die u ontvangt bij de aanleg van uw tuin.

Van Vlierden, de specialist voor de aanleg van daktuinen.

Tuinen - artikelen en links